Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

 Berényi Judit e.v. Adatkezelőként az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az alábbi kötelező tájékoztatást adom:

Az Adatkezelő adatai:
Név: Berényi Judit egyéni vállalkozó

Adószám:60450889-1-41

Székhely: Budapest, 1134 Kassák Lajos utca 12 Fsz/1
Weblap: www.lelkiterapia.hu
Kapcsolattartás

Tel.+36205205774

E-maillelkiterapia.hu@gmail.com

Adatvédelmi Tisztviselő: az adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére
Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérdését felteheti telefonon,  e-mail-en vagy postai úton a fent megjelölt címre és névre elküldheti. Válaszomat 30 napon belül küldöm az Ön által kért címre.
Adatfeldolgozás: adatfeldolgozó igénybevétele nem történik
Külföldi adattovábbítás: nem történik külföldre továbbítás 

1. Adakezelési célok
A weboldal (www.lelkiterapia.hu)a szolgáltatások igénybevevőinek adatait jogi kötelezettség teljesítése, ügyfélkapcsolat fenntartása, céljából kezelem

2. Jogalapok az Ön személyes adatainak felhasználáshoz 
Az Ön személyes adatainak használatát az alábbiak alapozzák, meg mint jogalapok: 
a) Az Ön személyes adatának használata ( név, cím ) ahhoz szükséges, hogy a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát állíthassak ki, ha Ön ezt kéri. Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont

b) Telefonszámára, keresztnevére az időpont egyeztetése miatt van szükség  Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont. Hozzájárulását a telefonszám és keresztneve megadásával adja meg. Amennyiben ezeket nem adja meg, a szolgáltatást nem tudja igénybe venni. 

3.Az adatkezelés időtartama
A számlákat jogi kötelezettség által meghatározott időpontig őrzöm meg.
A kapcsolattartás céljából megadott adatokat kérésére törlöm.

4. Érintett jogok 
A személyes adataival kapcsolatban Önnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak. Amennyiben ezekhez kapcsolódóan további információt szeretne kapni vagy bármelyikkel élni kíván, bármikor kapcsolatba léphet velem.
Érintetti jogok: 
a)    hozzáférés,az Önre vonatkozó, általam kezelt adathoz;
b)    amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;
c)    az Önre vonatkozó általam kezelt adat törlése, ez a jog kizárólag a kapcsolattartási adatokra vonatkozik;
d)    az adat kezelésének korlátozása;
e)    az Ön személyes adatának direkt marketing célokra való használatának megtiltása;
f)     személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;
g)    bármely Önre vonatkozó, általam kezelt személyes adatról másolat adása; 
h)    tiltakozás a személyes adatok általam történő használata ellen.

5.  Jogorvoslati tájékoztatás
Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) ugyfelszolgalat@naih.hu.
Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

Tevékenység

Kezelt adatok

Adakezelési cél

Adatkezelési jogalap

Adattovábbítás

Tárolás helye és ideje

Számviteli bizonylat kiállítása

Név

Lakcím

(adószám)

számla kiállítása szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont

NAV felé

Székhelyen, zárható helyen  Legalább 8 év

Kapcsolattartási adatok

Keresztnév

Telefonszám

Időpont egyeztetés, változtatás

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

Nem történik

Biztonsági mentéssel elvégezve zárható helyen

az üzleti kapcsolat fennállását követően-írásban bármikor kérhető a törlés