Hasznos mindazok számára, akik szeretnének fejlődni a saját párkapcsolatukban

Eltávolodtak egymástól?>>>>> Szeretetteljes visszatalálás egymáshoz
Megbántások és sérelmek gyűltek fel?>>>>> Kommunikációs technikák, feldolgozás, megoldás
Elfejlődtek egymás mellett?>>>>> Támogatáson alapuló együttfejlődés
Visszatérő veszekedések megszüntetése, békés lezárása
A párkapcsolatban felmerülő vitatémák megbeszélésének begyakorlása
Együttműködés gyermeknevelési, pénzügyi, feladat megoldási területen
Konfliktuskezelés speciális élethelyzetekben>>>>> anyós probléma, nagy korkülönbség, mozaikkapcsolatok
Konfliktuskezelés hűtlenségi helyzetekben>>>>> a hűtlen fél megváltozó folyamatai, segítése, a megcsalt fél lelki folyamatai, segítése
A féltékenység okai és felismertetése, feltárása, megoldása.
A szeretet-kifejezés gyakorlata>>>>> Szeretetnyelvek, szeretethiány okai, megoldása
A másik felé megfogalmazott hibáztatások mögött meghúzódó igények felismerése>>>>> Hibáztatásból igénymegfogalmazás.
„Figyelmetlen velem a férjem!”- Az „Elégedetlen velem a feleségem!”>>>>> Típusprobléma megbeszélése, feloldása.
Az eltávolodás okainak felismertetése.
A bocsánatkérés szintjei, a bocsánatkérés megtanítása.
A férfi és női különbségekből eredő kommunikációs problémák típusai és megoldások.
A probléma-megbeszélés kommunikációjának elmélete (meghallgatás, megértés, megoldáskeresés).
Negatív érzelmek működési mechanizmusa a konfliktusokban.
Elköteleződés szintjei és problémái, eltérő elköteleződési szokások megoldása.
Szexualitásbeli különbségek és kommunikációs nehézségek megoldása.
Szerepek és feladatok a házasságban, hozzájárulás mértéke.
Önértékelési problémák kihatása a kommunikációra és a konfliktusokra a párkapcsolatban.
Pénzügyi problémák (pénz megkeresése, elköltése, beosztása, szűkössége),
Gyermekneveléssel kapcsolatos konfliktusok
Speciális párkapcsolati helyzetek (nagy korkülönbség, fiatal párok, második házasságok)